Το μήνυμα του Dean

Resim

Καθηγητής Ahmet Muzaffer Demir
Κοσμήτορας της Ιατρικής ΣχολήςΤο μήνυμα του Κοσμήτορα,

Αρχίζοντας την νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2018-2019),

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές,

Το προπτυχιακό μας πρόγραμμα είχε πιστοποιηθεί από το TEPDAD που είναι φορέας του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (YÖK) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης. Ξεκινάμε το νέο ακαδημαϊκό έτος με ευθύνη και ενθουσιασμό που νιώσαμε από τη διαπίστευση. Η διεύθυνση προπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσής της Σχολής μας εργάστηκε σκληρά για να εξασφαλίσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον για να κάνουμε  μια καλή αρχή. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τα όσα έχουν γίνει. Το πρόγραμμα λογισμικού διαχείρισης της ιατρικής εκπαίδευσης εισήχθη με σκοπό την εύκολη πρόσβαση στα προγράμματα μαθημάτων, τη συγκέντρωση των σχολίων των φοιτητών και των μελών του διδακτικού προσωπικού, την ηλεκτρονική παρακολούθηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διαχείριση των διαδικασιών μέτρησης και αξιολόγησης. Το Πρόγραμμα Σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επικαιροποιήθηκε. Ενημέρωση έγινε στις ώρες μαθημάτων για να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο οι φοιτητές. Οι επιστήμες της συμπεριφοράς, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ο επιστημονικός γραμματισμός και τα μαθήματα επιλογής εντός πεδίου σπουδών άλλαξαν σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τους μαθησιακούς στόχους της τάξης. Για πρώτη φορά φέτος, η εκπαίδευση θα διεξαχθεί με τη χρήση της μεθόδου μάθησης με βάση το πρόβλημα. Στο  πέμπτο έτος τάξη, στο πρόγραμμα κατάρτισης προστέθηκε η εφαρμογή μεθόδου μάθησης με βάση το πρόβλημα με τίτλο "Λογική Χρήση Φαρμάκων ".

H Επιτροπή Εισαγωγής Ερωτήσεων εργάζεται ενεργά για την ενημέρωση της τράπεζας θεμάτων. Ο Κανονισμός Εκπαίδευσης και Εξετάσεων βασιζόμενοι στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν πέρυσι έχει αναβαθμιστεί ώστε να διευκολυνθούν οι φοιτητές μας. Οι βασικές ιατρικές πρακτικές διανεμήθηκαν επίσης σύμφωνα με τους στόχους της τάξης και τους μαθησιακούς στόχους. Οι οδηγοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογών κατάρτισης ενημερώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι ελλείψεις. Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ελέγχθηκαν.  Τα οπτικοακουστικά εργαλεία και τα θρανία ανανεώθηκαν. Δημιουργήθηκαν νέες αίθουσες διδασκαλίας για μαθήματα επιλογής. Φέτος, θα εγγραφούν 216 φοιτητές που έχουν καταταχθεί με τις γενικές εξετάσεις του  ÖSYM και 50 ξένοι φοιτητές. Θα υπάρξουν επίσης φοιτητές που θα εγγραφούν με μετεγγραφή. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ, έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να γίνουν πρακτικά μαθήματα με λιγότερους φοιτητές. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθήσαμε να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των διδασκόντων. Διοργανώσαμε μαθήματα "Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών" και "Μεθόδου Μάθησης Με Βάση Τα Προβλήματα” για τα νέα μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Ο στόχος της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι να ενημερώσουμε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Ειδίκευσης και να ολοκληρώσουμε ως το τέλος του έτους τις δραστηριότητες που έχουμε δρομολογήσει για την κάλυψη των προδιαγραφών που απαιτούνται από την Επιτροπή Ιατρικής Εξειδίκευσης. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης Ειδίκευσης θα δημιουργήσει Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου εντός της σχολής και θα κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες για τη διαπίστευση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κατάρτισης.Θα δώσουμε στους φοιτητές μας τη μέγιστη υποστήριξη φέτος, όπως πάντα, για την ένταξη της “Turkish Medical Student Journal” στους διεθνείς δείκτες. Θα καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση του συντελεστή επίπτωσης του περιοδικού μας  “Balkan Medical Journal ". Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την μεταφορά της Κοσμητείας μας στο κτίριο του Menza. Θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες κατασκευής και ανανέωσης στο τέλος του έτους. Επιπλέον, θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το έργο κατασκευής ενός κτιρίου φοιτητών με ένα κυλικείο φοιτητών, αίθουσες ανάγνωσης, αίθουσες φοιτητικών συλλόγων και αίθουσα κινηματογράφου. Το στρατηγικό σχέδιο για την Περίοδο 2018-2022 που ετοιμάσαμε ως Ιατρική Σχολή δημοσιεύθηκε και είναι έτοιμο για διανομή. Η  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Trakya, είναι μια μεγάλη οικογένεια με τους σπουδαστές της, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό της και είναι έτοιμη για το νέο ακαδημαϊκό έτος. 

Εκ μέρους της διοίκησης της Κοσμητείας μας, θέλουμε το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 να είναι επιτυχές και ειρηνικό.

  

Kοσμητείας της Ιατρικής Σχολής     

Αρχίζοντας την νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2017-2018),

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές,

Με πολύ ενθουσιασμό ξεκινάμε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε μια καλή αρχή ως Κοσμητεία. Ενημερώσαμε το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και ετοιμάσαμε έναν νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης και Εξέτασης. Ο κανονισμός μας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθ. 30160 τεύχος της 20ης Αυγούστου του 2017. Εξετάστηκε η οριζόντια και κάθετη ένταξη του προγράμματος σπουδών  της Σχολής μας και δημιουργήθηκαν νέες επιτροπές μαθημάτων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνικοπολιτιστική ανάπτυξη των φοιτητών μας, στο πρόγραμμα μας συμπεριλήφθηκαν μαθήματα για τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς, τις Κοινωνικές Επιστήμες και το Δίκαιο. Τα μαθήματα επιλογής μας αναδιαρθρώθηκαν. Τα εθνικά και διεθνή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμάτων που αποδίδει μεγάλη σημασία το Πανεπιστήμιό μας. Ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Trakya, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στο εξωτερικό. Η πιο σημαντική αλλαγή στον Κανονισμό Εξετάσεων είναι ότι το “Class Passing System” θα εφαρμοστεί στα πρώτα τρία έτη και θα διεξαχθεί εξέταση “Class Pass” στος τέλος  του έτους. Η αναδιάρθρωση του Γραφείου Μέτρησης και Αξιολόγησης ενημερώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό μας και για πρώτη φορά ιδρύθηκε στην Σχολή μας μια Επιτροπή Παραλαβής Θεμάτων. Οι φυσικοί μας χώροι που απαιτούνται για την εκπαίδευση ελέγχθηκαν. Τα οπτικοακουστικά μέσα και τα θρανία ανανεώθηκαν. Δημιουργήθηκαν νέες αίθουσες διδασκαλίας για μαθήματα επιλογής.

Φέτος, 217 φοιτητές που κατατάχθηκαν με τις γενικές εξετάσεις του ÖSYM και 40 αλλοδαποί φοιτητές εγγράφηκαν στη Σχολή μας. Θα υπάρξουν επίσης φοιτητές που θα καταταχθούν με ποσοστώσεις μεταγραφής. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την αύξηση του προσωπικού των διδασκόντων μας. Προκειμένου να ενισχυθεί η υποδομή εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε ένα νέο διοικητικό γραφείο με την επωνυμία Γραφείο Υποστήριξης Εκπαίδευσης υπαγόμενη στην Κοσμητεία μας. Ο στόχος της Κοσμητείας για το Έτος Εκπαίδευσης 2017-2018, είναι να ενημερωθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Εκπαίδευσης και γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που απαιτούνται από το Ιατρικό Συμβούλιο Ειδίκευσης. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Trakya, είναι μια μεγάλη οικογένεια με τους σπουδαστές της, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της, είναι έτοιμη για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Εκ μέρους της Διοίκησης της Κοσμητείας μας εύχομαι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να είναι επιτυχές και ειρηνικό.

Tα σέβη μου.

Καθηγητής Ahmet Muzaffer Demir

Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής

               

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

  Εκλεκτοί εργαζόμενοι και αγαπητοί φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Trakya,

 Στην Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής διορίστηκα στις 19 Αυγούστου 2016. Σε αυτή την ταραγμένη περίοδο την οποία διανύει η χώρα μας, για να επιτύχει ένα λαμπρό μέλλον η  χώρα μας, για να έχουν ισχύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο στο ακέραιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τους αναλογούν όλα τα τμήματα της κοινωνίας . Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1974 και από το 1982 έως σήμερα συνεχίζει το έργο της ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Trakya και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε η ιατρική εκπαίδευση στο μέλλον να λάβει τη θέση που της αναλογεί και της αξίζει.  Η Σχολή μας, είναι ένας από τα πιο σημαντικούς φορείς που θα βοηθήσουν το Πανεπιστήμιο μας να επιτύχει τους περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς στόχους του. 

Στόχος μας είναι, μια Ιατρική Σχολή όπου προσφέρεται υψηλής ποιότητας ιατρική εκπαίδευση στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ένα ίδρυμα όπου διεξάγεται έρευνα υψηλής ποιότητας και παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους ασθενείς. Μια τέτοια Σχολή είναι δυνατή εφόσον χωρίς διακρίσεις όλοι οι εργαζόμενοι της είναι ευτυχισμένοι. Σας εύχομαι όλοι να θυμηθείτε πως όλοι μας είμαστε μέλη μιας  οικογένειας και να συνεχίσετε την άσκηση των καθηκόντων σας με αυτή τη σκέψη.

Με τους καθηγητές Ahmet Tezel (atezel@trakya.edu.tr) και Mustafa İnan  (mustafainan@trakya.edu.tr) ως Διοίκηση Κοσμητείας της 13ης περιόδου, είναι μεγάλη η χαρά μας που θα συνεργαστούμε μαζί σας και με την Πρυτανεία μας.

 Σας εύχομαι να είστε πάντα μαζί μας.

Καθηγητής Ahmet Muzaffer Demir

Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής

(mdemir@trakya.edu.tr)

Το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύθηκε την ημερομηνία 15.05.2019 και εμφανίστηκε 150 φορές