Η Ιατρική Σχολή

Το 1974 ιδρύθηκε το Τμήμα Ιατρικής του Edirne υπαγόμενο στο Πανεπιστήμιο της İstanbul ενώ το 1976 πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση των κτιρίων της Σχολής στην πόλη του  Edirne. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975, έγινε η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών της Σχολής. Έως το 1982 η Σχολή λειτούργησε στην Ιατρική Σχολή Cerrahpasa του Πανεπιστημίου της İstanbul ως Ιατρική Σχολή του Edirne. Το 1982 υπήχθη στο Πανεπιστήμιο Trakya που ιδρύθηκε με το υπ΄αριθ. 41 Νομοθετικό Διάταγμα και την ίδια χρονιά μετακόμισε στην πόλη του Edirne με τα 20 μέλη του ΔΕΠ και το ολιγάριθμο διοικητικό της προσωπικό. Το 1983, μαζί με τον  ιδρυτή πρύτανη του Πανεπιστημίου Trakya, τον καθηγητή  Ahmet Karadeniz και τον κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής τον καθηγητή İsmet Dökmeci, άρχισε να λειτουργεί η Ιατρική Σχολή εντός του Κρατικού Νοσοκομείου του Edirne, διαθέτοντας 50 κλίνες, 3 καθηγητές, 8 αναπληρωτές καθηγητές και 7 επίκουρους καθηγητές. Ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983, άρχισε η εκπαίδευση των εισαχθέντων φοιτητών και η παροχή υπηρεσιών υγείας στο Edirne. Η ανέγερση κάποιων κτιρίων που είχαν θεμελιωθεί το 1976 ολοκληρώθηκε με γρήγορους ρυθμούς και το 1984 η κοσμητεία και δύο τμήματα μετακόμισαν σε αυτά τα κτίρια. Το 1986 με την αποχώρησή τους από το Κρατικό Νοσοκομείο του Edirne,  ολοκληρώθηκε πλήρως η μετακόμιση των εξωτερικών ιατρείων και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας αρχίζουν να παρέχονται πλέον στα δικά της κτίρια. Στα τέλη του 1999 με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Νοσοκομείου το οποίο έχει έκταση 105.000 τ.μ. πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια. Στα τέλη του 1998 με την θέση σε λειτουργία εντός της Πανεπιστημιούπολης, του κτιρίου του Τμήματος Βασικών Ιατρικών Επιστημών που αποτελείται από κτιριακά συγκροτήματα οι χώροι εκπαίδευσης επεκτάθηκαν.
Tο 2019, η Σχολή έχει πλέον ιστορία 45 ετών ως Ιατρική Σχολή του Edirne και 37 χρόνια ως Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τrakya. Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από 118 καθηγητές, 29 αναπληρωτές καθηγητές και 71 επίκουρους καθηγητές, 13 λέκτορες και 415 ειδικευόμενους ανήλθε στα 646 άτομα. Η σχολή μας αύξησε τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ολοκλήρωσε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπαίδευση των φοιτητών και έχει φτάσει στο σημείο να παρέχει υπηρεσίες υγείας σχεδόν σε όλους σχεδόν τους κλάδους της ιατρικής. Παράλληλα με τις ανάγκες της χώρας μας για ιατρούς, ο αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών της σχολής μας έχει αυξηθεί και η χωρητικότητα των αιθουσών στο διδακτήριο κατέστη ανεπαρκής. Στις 27.11.2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του διδακτηρίου Δρ. Ratip Kazancıgil του οποίου η ανέγερση είχε ξεκινήσει το 2014.
Στην φάση της ίδρυσής της ενώ είχαν συσταθεί 3 τμήματα και 26 τομείς, σήμερα λειτουργούν 42 τομείς. Υπάρχουν συνολικά 30 επιστημονικοί κλάδοι ενώ σε 10 επιστημονικούς κλάδους παρέχεται ειδίκευση δευτερεύοντος κλάδου.  
Πιστοποιητικό Διαπίστευσης έλαβαν ο Τομέας Καρδιολογίας το 2010, ο Τομέας Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης το 2011 και το Τομέας Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας το 2018.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Εκπαίδευσης της Σχολής μας έλαβε διαπίστευση από το Συμβούλιο Διαπίστευσης που ισχύει μέχρι την  01/01/2024 και στις 31 Μαΐου 2018 με την τελετή που πραγματοποιήθηκε το πιστοποιητικό διαπίστευσης παραδόθηκε στο ίδρυμά μας.
Εκτός από την εξυπηρέτηση ολόκληρης της χώρας και της περιοχής της Θράκης, η Σχολή μας έχει θέσει ως στόχο της την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες στον τομέα αυτό.