Υπεύθυνοι της Ιστοσελίδας

Ayhan ÜNLÜ

Τηλέφωνο : 0 (284) 235 76 41 » Εσωτ. : 1550
e-mail ΠΤ : ayhan@trakya.edu.tr